O nás

 

Od 1. 1. 2018 došlo ke sloučení dvou mateřských škol: Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace a Mateřská škola Matrosovova 14/A, příspěvková organizace

 

Nový název je Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace. 

 

Patříte k moderním rodičům, pro které MŠ není jen „úschovna dětí“ ? Jste rádi, když se Vaše dítě všestranně   rozvíjí  přirozenou  cestou ve  skupině   vrstevníků? Vyžadujete   individuální  přístup  a respektování osobnosti dítěte?

Pak jste správně u nás !

Naší snahou je vytvoření klidného, harmonického prostředí bez stresů, kde budou děti veselé, kamarádské, radující se a mající zájem o dění ve školce.

V obou mateřských školách podporujeme harmonický a všestranný rozvoj dětí, připravujeme děti na úspěšný vstup do ZŠ.

MŠ Zelená 73/A  

Škola má kapacitu 130 dětí, v současné době má 4 třídy běžné a 1 třídu speciální s logopedickou péčí. Třídy jsou vybaveny novým funkčním a estetickým nábytkem, který plně odpovídá potřebám dětí i pedagogů. Součástí školy je prostorná, částečně vybavená zahrada. V mateřské škole pracují plně kvalifikovaní pedagogové.

MŠ Matrosovova 14/A, detašované pracoviště

MŠ je situována ve starší městské zástavbě s krásnou rozlehlou zahradou, která skýtá možnosti různých sportovních a zábavných aktivit. Škola má kapacitu 75 dětí. Svým prostředím vytváří škola rodinnou atmosféru, disponuje vlastní jídelnou. Ve mateřské škole pracují plně kvalifikovaní pedagogové.

Od 1. 2. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Z finančních prostředků v celkové výši 426 812,- Kč hradíme tyto aktivity:
Školní asistent - personální podpora MŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - inkluze, čtenářská a matematická pregramotnost
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.