O nás

 

 Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace.

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ DVĚ PRACOVIŠTĚ:

Mateřská škola Zelená 73/A

Mateřská škola Matrosovova 14/A, detašované pracoviště

 Patříte k moderním rodičům, pro které MŠ není jen „úschovna dětí“ ? Jste rádi, když se Vaše dítě všestranně   rozvíjí  přirozenou  cestou ve  skupině   vrstevníků? Vyžadujete   individuální  přístup  a respektování osobnosti dítěte?

Pak jste správně u nás !

Naší snahou je vytvoření klidného, harmonického prostředí bez stresů, kde budou děti veselé, kamarádské, radující se a mající zájem o dění ve školce.

V obou mateřských školách podporujeme harmonický a všestranný rozvoj dětí, připravujeme děti na úspěšný vstup do ZŠ.

MŠ Zelená 73/A  

Mateřská škola má pět tříd. Čtyři třídy běžné a jednu třídu speciální se zaměřením na logopedickou péči. Máme vlastní kuchyň, která byla již dvakrát oceněna za poskytování dietního stravování a zdravých, velmi chutných jídel. Všechny třídy jsou nově a esteticky vybaveny nábytkem, didaktickými i výukovými pomůckami. Mateřská škola disponuje krásnou, nově zrekonstruovanou školní zahradou, kde děti najdou mnoho moderních prvků rozvíjejících jejich pohybové schopnosti a dovednosti. U MŠ je také možnost parkování po dobu předávání a vyzvedávání dětí. Provozní dobu zde máme od 6 do 17 hodin. V mateřské škole pracují plně kvalifikovaní pedagogové.

MŠ Matrosovova 14/A, detašované pracoviště

V MŠ jsou dvě třídy běžné a jedna třída speciální, zaměřená na logopedickou péči. Třídy a prostory školy jsou vkusně vybavené novým nábytkem, přizpůsobeným dětem, samostatnou kuchyní s jídelnou, s lehárnou a tělocvičnou. Také v této mateřské škole poskytují kuchařky i dietní stravu a vaří velmi chutně a zdravě, za což byly také oceněny. Prostředí působí harmonicky a dýchne na vás rodinná atmosféra. Mateřská škola má také krásně zrekonstruovanou školní zahradu s mnoha herními prvky, ohništěm a amfiteátrem. Provozní dobu zde máme od 6 do 16 hodin. Ve mateřské škole pracují plně kvalifikovaní pedagogové.

Podpora péče o děti v MŠ Zelená-dotace

 

DOTAČNÍ PROGRAM BEZPLATNÉHO STRAVOVÁNÍ

 

 

 


Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z
prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V"

Naše škola čerpá finanční prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský.
Název projektu: Podpora péče o děti v MŠ Zelená
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001524
Celkové způsobilé výdaje projektu: 730 470,00 Kč

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.