Třídy

BERUŠKY

 

Třídu Berušky navštěvují děti ve věku od 5 do 6 let. U dětí rozvíjíme a prohlubujeme dovednosti, které jsou důležité pro úspěšný vstup do ZŠ, jako je samostatnost, sebeobslužné dovednosti, dbáme na rozvoj grafomotoriky, čtenářské i matematické gramotnosti.Klademe důraz na rozvoj kamarádských vztahů, učíme děti spolupráci a respektování ostatních. Při vzdělávání uplatňujeme individuální přístup. Respektujeme vlastní volbu dítěte. 

 

 

 

 

MOTÝLEK

Třída Motýlků je třídou mladších dětí o 3-4 let , děti si zvykají na režim mateřské školy, nacházejí si nové kamarády. Individuálně pomáháme dětem s adaptací, úzce spolupracujeme s rodinou.  U dětí rozvíjíme a prohlubujeme dovednosti,jako je samostatnost a sebeobslužné dovednosti. Klademe důraz na rozvoj kamarádských vztahů, učíme děti spolupráci a respektování ostatních. Při vzdělávání uplatňujeme individuální přístup. Respektujeme vlastní volbu dítěte. 

 

KUŘÁTKA

Kuřátko

Třída Kuřátko je třídou speciální se zaměřením na logopedickou péči. Tuto třídu naštěvují děti věkově smíšené se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi pracuje speciální pedagožka a asistentka pedagoga, které se mohou dětem plně individálně věnovat, jelikož je ve třídě snížený počet dětí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.