Třídy

BERUŠKY

 

 Třída Berušky je heterogenní třídou. Ve třídě pracujeme převážně skupinově. Připravujeme děti pro úspěšný vstup do ZŠ, rozvíjíme všechny vzdělávací oblasti, samostatnost a spolupráci s vrstevníky.

 

 

MOTÝLEK

Třída Motýlků je třídou heterogenní. Mladší děti si zvykají na režim mateřské školy, nacházejí si nové kamarády. Individuálně pomáháme dětem s adaptací, úzce spolupracujeme s rodinou. 

KUŘÁTKA

Kuřátko

Třída Kuřátko je třídou speciální se zaměřením na logopedickou péči. Tuto třídu naštěvují děti věkově smíšené se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi pracuje speciální pedagožka a asistentka pedagoga, které se mohou dětem plně individálně věnovat, jelikož je ve třídě snížený počet dětí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.