Třídy

BERUŠKY

 

Do třídy Berušky docházejí nejmladší děti ve věku zpravidla od 3let. Děti se zde teprve seznamují se svými vrstevníky, adaptují se na režim školy.

 

 

KUŘÁTKA

Kuratko

Tuto třídu navštěvují děti od 4 do 6 let. U dětí rozvíjíme a prohlubujeme dovednosti, které jsou důležité pro úspěšný vstup do ZŠ, jako je samostatnost, sebeobslužné dovednosti, dbáme na rozvoj grafomotoriky, čtenářské i matematické gramotnosti.

 

SLUNÍČKA

Slunicko

 

Třídu Sluníčko navštěvují děti ve věku od čtyř let. Klademe důraz na rozvoj kamarádských vztahů. Při vzdělávání uplatňujeme individuální přístup. Respektujeme vlastní volbu dítěte.


MEDVÍDCI

Třída Medvídek je třídou speciální se zaměřením na logopedickou péči. Tuto třídu naštěvují děti věkově smíšené se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi pracuje speciální pedagožka a asistentka pedagoga, které se mohou dětem plně individálně věnovat, jelikož je ve třídě snížený počet dětí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.