Třídy

BERUŠKY

 

Třídu Berušky navštěvují děti ve věku od 4 do 6 let. Klademe důraz na rozvoj kamarádských vztahů, učíme děti spolupráci a respektování ostatních. Při vzdělávání uplatňujeme individuální přístup. Respektujeme vlastní volbu dítěte. Děti předškolní připravujeme na úspěšný vstup do ZŠ, rozvíjíme a prohlubujeme u nich dovednosti, jako je samostatnost, sebeobslužné dovednosti, dbáme na rozvoj grafomotoriky, čtenářské i matematické gramotnosti.

Ve třídě pracuje asistent pedagoga.KUŘÁTKA

Kuratko

Do třídy Kuřátka docházejí mladší děti ve věku zpravidla od 3 do 4let. U dětí rozvíjíme samostatnost a spolupráci s vrstevníky. Respektujeme vzdělávací potřeby a tempo dětí, spolupracujeme s rodinou.

Ve třídě pracuje asistent pedagoga.

 

 

SLUNÍČKA

Slunicko

Třídu Sluníčko navštěvují děti od 5 do 6 let. U dětí rozvíjíme a prohlubujeme dovednosti, které jsou důležité pro úspěšný vstup do ZŠ, jako je samostatnost, sebeobslužné dovednosti, dbáme na rozvoj grafomotoriky, čtenářské i matematické gramotnosti.

Ve třídě pracuje asistent pedagoga.

MOTÝLEK

 Třídu Motýlek navštěvují nejmladší děti, které se teprve seznamují se svými vrstevníky, adaptují se na režim školy. Adaptaci se dětem snažíme usnadnit citlivým individuálním přístupem a úzkou spoluprací s rodinou.

 

 

MEDVÍDCI

Třída Medvídek je třídou speciální se zaměřením na logopedickou péči. Tuto třídu naštěvují děti věkově smíšené se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi pracuje speciální pedagožka a asistentka pedagoga, které se mohou dětem plně individálně věnovat, jelikož je ve třídě snížený počet dětí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.