Třídy

BERUŠKY

 

Třídu Berušky navštěvují děti ve věku od 5 do 6 let. U dětí rozvíjíme a prohlubujeme dovednosti, které jsou důležité pro úspěšný vstup do ZŠ, jako je samostatnost, sebeobslužné dovednosti, dbáme na rozvoj grafomotoriky, čtenářské i matematické gramotnosti.Klademe důraz na rozvoj kamarádských vztahů, učíme děti spolupráci a respektování ostatních. Při vzdělávání uplatňujeme individuální přístup. Respektujeme vlastní volbu dítěte. 

Ve třídě pracuje školní asistent.KUŘÁTKA

Kuratko

Do třídy Kuřátka docházejí děti ve věku od 4 do 6 et. U dětí rozvíjíme samostatnost a spolupráci s vrstevníky. Starší děti připravujeme na úspěšný vstup do ZŠ, rozvíjíme děti ve všech oblastech osobnostního rozvoje. Respektujeme vzdělávací potřeby a tempo dětí, spolupracujeme s rodinou. Klademe důraz na rozvoj kamarádských vztahů, učíme děti spolupráci a respektování ostatních. Při vzdělávání uplatňujeme individuální přístup. Respektujeme vlastní tempo dítěte. 

Ve třídě pracuje asistent pedagoga

 

 

SLUNÍČKA

Slunicko

 Třídu Sluníčko navštěvují děti, od 4 do 5 let. U dětí rozvíjíme a prohlubujeme dovednosti, jako je samostatnost a sebeobsluha. Klademe důraz na rozvoj kamarádských vztahů, učíme děti spolupráci a respektování ostatních. Snažíme se rozšiřovat a prohlubovat vědomosti o okolním světě, učíme děti soustředěnosti a trpělivosti při plnění úkolů. Ve třídě fungují pravidla soužití, třídní rituály, tradice a oblíbené činnosti. Při vzdělávání uplatňujeme individuální přístup.

Ve třídě pracuje asistent pedagoga.

MOTÝLEK

 Třídu Motýlek navštěvují děti od 3 do 4 let. které se teprve seznamují se svými vrstevníky, adaptují se na režim školy. Adaptaci se dětem snažíme usnadnit citlivým individuálním přístupem a úzkou spoluprací s rodinou. Děti učíme samostatnosti, komunikaci s vrstevníky i dospělými. Respektujeme jejich přání a potřeby. Formou hry děti seznamujeme s okolním světem a rozvíjíme všechny oblasti jejich rozvoje.

 

MEDVÍDCI

Třída Medvídek je třídou speciální se zaměřením na logopedickou péči. Tuto třídu naštěvují děti věkově smíšené se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi pracuje speciální pedagožka a asistentka pedagoga, které se mohou dětem plně individálně věnovat, jelikož je ve třídě snížený počet dětí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.