Třídy

BERUŠKY

 

Třídu Berušky navštěvují děti ve věku od 5 do 6 let. U dětí rozvíjíme a prohlubujeme dovednosti, které jsou důležité pro úspěšný vstup do ZŠ, jako je samostatnost, sebeobslužné dovednosti, dbáme na rozvoj grafomotoriky, čtenářské i matematické gramotnosti.Klademe důraz na rozvoj kamarádských vztahů, učíme děti spolupráci a respektování ostatních. Při vzdělávání uplatňujeme individuální přístup. Respektujeme vlastní volbu dítěte. KUŘÁTKA

Kuratko

Do třídy Kuřátka docházejí děti ve věku od 4 do 6 et. U dětí rozvíjíme samostatnost a spolupráci s vrstevníky. Respektujeme vzdělávací potřeby a tempo dětí, spolupracujeme s rodinou. Klademe důraz na rozvoj kamarádských vztahů, učíme děti spolupráci a respektování ostatních, rozvíjíme všechny oblasti osobnostního rozvoje dětí. Při vzdělávání uplatňujeme individuální přístup. Respektujeme vlastní volbu dítěte. 

Ve třídě pracuje školní asistent.

 

 

SLUNÍČKA

Slunicko

Třídu Sluníčko navštěvují děti od 3 do 4 let. které se teprve seznamují se svými vrstevníky, adaptují se na režim školy. Adaptaci se dětem snažíme usnadnit citlivým individuálním přístupem a úzkou spoluprací s rodinou. U dětí rozvíjíme a prohlubujeme dovednosti, jako je samostatnost a sebeobslužné dovednosti. Klademe důraz na rozvoj kamarádských vztahů, učíme děti spolupráci a respektování ostatních. Při vzdělávání uplatňujeme individuální přístup. Respektujeme vlastní volbu dítěte. 

Ve třídě pracuje asistent pedagoga.

MOTÝLEK

 Třídu Motýlek navštěvují děti, od 4 do 5 let. U dětí rozvíjíme a prohlubujeme dovednosti, jako je samostatnost a sebeobsluha. Klademe důraz na rozvoj kamarádských vztahů, učíme děti spolupráci a respektování ostatních. Snažíme se rozšiřovat a prohlubovat vědomosti o okolním světe, učíme děti soustředěnosti a trpělivosti při plnění úkolů. Při vzdělávání uplatňujeme individuální přístup. Respektujeme vlastní volbu dítěte. 

 

MEDVÍDCI

Třída Medvídek je třídou speciální se zaměřením na logopedickou péči. Tuto třídu naštěvují děti věkově smíšené se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi pracuje speciální pedagožka a asistentka pedagoga, které se mohou dětem plně individálně věnovat, jelikož je ve třídě snížený počet dětí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.