Třídy

BERUŠKY

 

Tuto třídu navštěvují nejstarší děti - předškoláci. U dětí rozvíjíme a prohlubujeme dovednosti, které jsou důležité pro úspěšný vstup do ZŠ, jako je samostatnost, sebeobslužné dovednosti, dbáme na rozvoj grafomotoriky, čtenářské i matematické gramotnosti.

KUŘÁTKA

Kuratko

Třídu Kuřátka navštěvují děti ve věku od tří do šesti let. Klademe důraz na rozvoj kamarádských vztahů. Při vzdělávání uplatňujeme individuální přístup. Respektujeme vlastní volbu dítěte.

SLUNÍČKA

Slunicko

 

Do třídy Sluníčko docházejí nejmladší děti ve věku zpravidla od 3let. Děti se zde teprve seznamují se svými vrstevníky, adaptují se na režim školy.

MOTÝLCI

Motylek

Třída Motýlek je třídou předškolních dětí. U dětí rozvíjíme a prohlubujeme dovednosti, které jsou důležité pro úspěšný vstup do ZŠ, jako je samostatnost, sebeobslužné dovednosti, dbáme na rozvoj grafomotoriky, čtenářské i matematické gramotnosti. 

MEDVÍDCI

Třída Medvídek je třídou speciální se zaměřením na logopedickou péči. Tuto třídu naštěvují děti věkově smíšené se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi pracují speciální pedagožky a asistentka pedagoga, které se mohou dětem plně individálně věnovat, jelikož je ve třídě snížený počet dětí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.