Aktuality

 

INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ - 12. 4. 2021- provoz je zajištěn v MŠ Zelená

Vážení rodiče,

vzhlednem k předpokládanému částečnému otevření škol, budeme postupovat v souladu s platnými pravidly metodiky MŠMT.

Do MŠ budou docházet děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, děti ze tříd zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona (logopedické třídy) a děti, jejchž rodiče pracují v IZS (na základě potvrzení zaměstnavatele!!!).

Povinné testování bude probíhat 2x týdně antigenními testy. Děti, které nebudou mít provedený antigenní test, nebo nedoloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48hod, nemohou být do MŠ přijaty. Absence netestovaných dětí je vedena jako OMLUVENÁ.

NÁVAZNOST POSTUPŮ TESTOVÁNÍ

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 (2. 5. - 16. 5. 2021)

POKYNY K ZÁPISU DO MŠ

KRITERIA PŘIJETÍ DO MŠ

Vážení rodiče,

 

dle vládního nařízení jsou mateřské školy stále uzavřeny. Jakmile budeme znát termín otevření, budeme vás informovat.

 

Z důvodu uzavření MŠ, vládní nařízení 216 ze dne 27. 2. 2021, ředitelka oznamuje, že je také uzavřena školní jídelna, a to proto, že MŠ nedisponuje technickým a hygienickým zázemím pro výdej stravy s sebou

Informace k ošetřovnému

Informace k prázdninovému provozu najdete ZDE

Pro vaše děti připravujeme vzdělávací nabídku pro domácí aktivity v sekci "Domácí školka". Najdete tam pracovní listy, náměty pro práci s dětmi a další inspiraci pro vaše děti.

Chcete se dozvědět více o Vašem předškolákovi? O tom, jak cíleně podpořit jeho rozvoj?

Pokud máte děti ve věku 5 až 7 let, máte nyní možnost zdarma využít zcela nový on-line Rodičovský dotazník školní připravenosti na adrese: www.rozvojditete.czZískáte informace o stavu školní připravenosti Vašeho dítěte a také tipy a náměty na podporu oslabených oblastí

 

Předem velmi děkujeme všem rodičům předškoláků za vyplnění. Pomůžete tak propojení rodičů, pedagogů a odborníků, jehož cílem je podporovat děti v rozvoji. Dotazník připravují odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny Step a z katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

VÁŽENÍ RODIČE, VZHLEDEM K SITUACI OHLEDNĚ COVID-19, JE OD 10. 9. 2020 POVOLEN VSTUP DO MŠ POUZE S ROUŠKOU

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKONÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19

  • do MŠ je povolen vstup bez roušek (situace se může změnit dle aktuálního nařízení vlády nebo Ministerstva zdravotnictví)
  • po vstupu do budovy je nutno dezinfikovat ruce (k dispozici jsou dezinfekční stojany)
  • dítě bude mít ve skřínce uloženou roušku v sáčku pro případ potřeby
  • po převlečení a předání dítěte učitelce opustí doprovod co nejrychleji budovu
  • není povinností školy aktivně zjišťovat u dětí příznaky infekčního onemocnění, proto nevoďtě do MŠ děti se známkami respiračního onemocnění!!!
  • v případě, že bude dítěti během dne naměřena teplota 37°C, bude MŠ ihned kontaktovat zákonného zástupce, který si dítě neprodleně vyzvedne
  • dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční chorobou (potvrzení praktického lékaře, či alergologa)
  • při výskytu nemoci COVID-19, bude MŠ postupovat dle pokynů KHS a bude o této skutečnosti informovat zákonné zástupce
  • MŠ bude postupovat dle aktuálních nařízení vlády

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.