Aktuality

 VÁŽENÍ RODIČE, VZHLEDEM K SITUACI OHLEDNĚ COVID-19, JE OD ZÍTŘKA 10. 9. 2020 POVOLEN VSTUP DO MŠ POUZE S ROUŠKOU

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKONÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19

  • do MŠ je povolen vstup bez roušek (situace se může změnit dle aktuálního nařízení vlády nebo Ministerstva zdravotnictví)
  • po vstupu do budovy je nutno dezinfikovat ruce (k dispozici jsou dezinfekční stojany)
  • dítě bude mít ve skřínce uloženou roušku v sáčku pro případ potřeby
  • po převlečení a předání dítěte učitelce opustí doprovod co nejrychleji budovu
  • není povinností školy aktivně zjišťovat u dětí příznaky infekčního onemocnění, proto nevoďtě do MŠ děti se známkami respiračního onemocnění!!!
  • v případě, že bude dítěti během dne naměřena teplota 37°C, bude MŠ ihned kontaktovat zákonného zástupce, který si dítě neprodleně vyzvedne
  • dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáře-li, že netrpí infekční chorobou (potvrzení praktického lékaře, či alergologa)
  • při výskytu nemoci COVID-19, bude MŠ postupovat dle pokynů KHS a bude o této skutečnosti informovat zákonné zástupce
  • MŠ bude postupovat dle aktuálních nařízení vlády

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.