Aktuality

S účinností od 25. 2. 2021 dle nařízení vlády ČR je vstup do MŠ povolen pouze s ochrannou dýchacích cest (respirátor FFP2/KN 95, nanorouška nebo dvě chirurgické roušky). Děkujeme za pochopení.

Chcete se dozvědět více o Vašem předškolákovi? O tom, jak cíleně podpořit jeho rozvoj?

Pokud máte děti ve věku 5 až 7 let, máte nyní možnost zdarma využít zcela nový on-line Rodičovský dotazník školní připravenosti na adrese: www.rozvojditete.czZískáte informace o stavu školní připravenosti Vašeho dítěte a také tipy a náměty na podporu oslabených oblastí

 

Předem velmi děkujeme všem rodičům předškoláků za vyplnění. Pomůžete tak propojení rodičů, pedagogů a odborníků, jehož cílem je podporovat děti v rozvoji. Dotazník připravují odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny Step a z katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf

VÁŽENÍ RODIČE, VZHLEDEM K SITUACI OHLEDNĚ COVID-19, JE OD 10. 9. 2020 POVOLEN VSTUP DO MŠ POUZE S ROUŠKOU

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKONÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19

  • do MŠ je povolen vstup bez roušek (situace se může změnit dle aktuálního nařízení vlády nebo Ministerstva zdravotnictví)
  • po vstupu do budovy je nutno dezinfikovat ruce (k dispozici jsou dezinfekční stojany)
  • dítě bude mít ve skřínce uloženou roušku v sáčku pro případ potřeby
  • po převlečení a předání dítěte učitelce opustí doprovod co nejrychleji budovu
  • není povinností školy aktivně zjišťovat u dětí příznaky infekčního onemocnění, proto nevoďtě do MŠ děti se známkami respiračního onemocnění!!!
  • v případě, že bude dítěti během dne naměřena teplota 37°C, bude MŠ ihned kontaktovat zákonného zástupce, který si dítě neprodleně vyzvedne
  • dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční chorobou (potvrzení praktického lékaře, či alergologa)
  • při výskytu nemoci COVID-19, bude MŠ postupovat dle pokynů KHS a bude o této skutečnosti informovat zákonné zástupce
  • MŠ bude postupovat dle aktuálních nařízení vlády

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.