Aktuality

 

Všem dětem i rodičům přejeme krásné prázdniny plné pohody, sluníčka a letních zážitků :-)

 

Prázdninový provoz pro přihlášené děti bude zahájen ve středu 7. 7. 2021

 

VÝSLEDKY ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU:

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU MŠ GEN. JANKA

 termín 07. 7. - 30. 7. 2021 - zajišťuje MŠ Zelená

 termín 02. 8. - 20. 8. 2021 - zajišťuje MŠ U Dvoru pro děti z MŠ Zelená

                                      - zajišťuje MŠ Gen. Janka pro děti z MŠ Matrosovova

MŠ Gen. Janka - číslo účtu: 65831761/0100

Tel.: 596 634 659

Školné a stravné uhradí na účet školy nejpozději do 25. 6. 2021, do zprávy pro příjemce je nutné uvést JMÉNO a PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, za které je platba poukázaná nebo v hotovosti v týdnu od 21. 6. do 25. 6. 2021 (školné 273,- Kč + stravné za přihlášené dny = 38,- Kč/den, nebo 46,- Kč/den pro 7leté děti)

Žádost a kopii lékařského potvrzení odevzdejte na náhradní MŠ, při zápisu na prázdninový provoz dne 18. 5. 2021 od 8:00 do 16:00 hodin

Žádost o přijetí k prozdninovému provozu na náhradní MŠ najdete zde, nebo si ji vyzvedněte v naší MŠ

Pro vaše děti připravujeme vzdělávací nabídku pro domácí aktivity v sekci "Domácí školka". Najdete tam pracovní listy, náměty pro práci s dětmi a další inspiraci pro vaše děti.

Chcete se dozvědět více o Vašem předškolákovi? O tom, jak cíleně podpořit jeho rozvoj?

Pokud máte děti ve věku 5 až 7 let, máte nyní možnost zdarma využít zcela nový on-line Rodičovský dotazník školní připravenosti na adrese: www.rozvojditete.czZískáte informace o stavu školní připravenosti Vašeho dítěte a také tipy a náměty na podporu oslabených oblastí

 

Předem velmi děkujeme všem rodičům předškoláků za vyplnění. Pomůžete tak propojení rodičů, pedagogů a odborníků, jehož cílem je podporovat děti v rozvoji. Dotazník připravují odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny Step a z katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

VÁŽENÍ RODIČE, VZHLEDEM K SITUACI OHLEDNĚ COVID-19, JE OD 10. 9. 2020 POVOLEN VSTUP DO MŠ POUZE S ROUŠKOU

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKONÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19

  • do MŠ je povolen vstup bez roušek (situace se může změnit dle aktuálního nařízení vlády nebo Ministerstva zdravotnictví)
  • po vstupu do budovy je nutno dezinfikovat ruce (k dispozici jsou dezinfekční stojany)
  • dítě bude mít ve skřínce uloženou roušku v sáčku pro případ potřeby
  • po převlečení a předání dítěte učitelce opustí doprovod co nejrychleji budovu
  • není povinností školy aktivně zjišťovat u dětí příznaky infekčního onemocnění, proto nevoďtě do MŠ děti se známkami respiračního onemocnění!!!
  • v případě, že bude dítěti během dne naměřena teplota 37°C, bude MŠ ihned kontaktovat zákonného zástupce, který si dítě neprodleně vyzvedne
  • dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční chorobou (potvrzení praktického lékaře, či alergologa)
  • při výskytu nemoci COVID-19, bude MŠ postupovat dle pokynů KHS a bude o této skutečnosti informovat zákonné zástupce
  • MŠ bude postupovat dle aktuálních nařízení vlády

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.