Aktuality

 

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

RUŠÍ KARANTÉNU

 

A MATEŘKOU ŠKOLU Matrosovova OD 9. 11. 2020

 

opět OTEVÍRÁ!

Po dobu nemoci učitelek, nebude v provozu logopedická třída a děti budou na 2 běžných třídách. Jinak bude provoz školy normální.

Bc. Olga Křížová, ředitelka MŠ

Vážení rodiče,

Jistě denně sledujete epidemiologickou situaci a povinná opatření proti šíření COVID-19.

Mateřské školy zůstaly v této složité a náročné době, v době nouzového stavu otevřeny, a to z důvodů zejména ekonomických – jako podpora pro děti zaměstnaných rodičů.

 

Jsme upozorňováni na nutnost neshlukování lidí, dodržování rozestupů a další mimořádná opatření!

PROSÍME VÁS, ZHODNOŤTE SVOU OSOBNÍ A RODINNOU SITUACI, RIZIKA NÁKAZY A ZVAŽTE, ZDA VAŠE DÍTĚ MUSÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAVŠTĚVOVAT MATEŘSKOU ŠKOLU.

Děkujeme

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf

VÁŽENÍ RODIČE, VZHLEDEM K SITUACI OHLEDNĚ COVID-19, JE OD 10. 9. 2020 POVOLEN VSTUP DO MŠ POUZE S ROUŠKOU

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKONÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19

  • do MŠ je povolen vstup bez roušek (situace se může změnit dle aktuálního nařízení vlády nebo Ministerstva zdravotnictví)
  • po vstupu do budovy je nutno dezinfikovat ruce (k dispozici jsou dezinfekční stojany)
  • dítě bude mít ve skřínce uloženou roušku v sáčku pro případ potřeby
  • po převlečení a předání dítěte učitelce opustí doprovod co nejrychleji budovu
  • není povinností školy aktivně zjišťovat u dětí příznaky infekčního onemocnění, proto nevoďtě do MŠ děti se známkami respiračního onemocnění!!!
  • v případě, že bude dítěti během dne naměřena teplota 37°C, bude MŠ ihned kontaktovat zákonného zástupce, který si dítě neprodleně vyzvedne
  • dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční chorobou (potvrzení praktického lékaře, či alergologa)
  • při výskytu nemoci COVID-19, bude MŠ postupovat dle pokynů KHS a bude o této skutečnosti informovat zákonné zástupce
  • MŠ bude postupovat dle aktuálních nařízení vlády

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.