Dokumenty

Školní řád

Provozní řád MŠ Matrosovova 2019-20

Školní vzdělávaci program

Směrnice o úplatě za předškoní vzdělávání

Žádost o uvolnění a omluvný list

Rozpočet 2022

Usnesení rozpočet

Evidenční list (k zápisu)

Informace o zpracování osobních údajů (k zápisu)

Poučení účastníka řízení (k zápisu)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.